header-img

Nakskov Havn & Rødbyhavn Trafikhavn Takster 2019

  u/moms

Skibsafgift

 

Skibsafgift pr. BT pr. anløb (inkl. ISPS-afgift)

5,08

Skibsafgift slæbebåde, hjælpe- og supplyfartøjer, pramme, flydekraner Jackups, Bemandingsfartøjer m.m. pr. m. pr. påbegyndt døgn

13,81

Vareafgift pr. ton

 

Jord, sten, grus, kalk, kalksten, affald, roer, slagger, aske, gips og svovl

5,61

Kul, cinders, koks, spagnum, flis, træ, korn, frø, roepiller, skrot, cement og ærter

10,90

Melasse og flydende gødning m.m.

16,46

Konstruktioner, vindmølleprodukter, container, ro-ro gods og stykgods

20,87

Sukker

16,83

Olie, gas

22,48

Værdiafgift af fisk

2,5% værdi

Personafgift pr. person

3,74

Øvrige takster

 

Ferskvand  pr. kbm. (Startbetaling 192 kr. indefor normal arbejdstid)

48,00

Elektricitet kr./kwh

2,65

Mobilkran pr time uden vareafgift

1.280,00

100-ton Kran pr time v.løft op til 30 ton

2.490,00

100-ton Kran pr time v.løft over 30 ton

4.385,00

100-ton Kran pr time v. stand-by

855,00

Bugserassistance i normal arb.tid (alt incl.) pr påbegyndt time 

2.030,00

Bugserassistance udenfor  normal arb.tid (alt incl.) pr påbegyndt time 

4.050,00

Leje af jolle pr dag (bådfører betales særskilt)

415,00

Leje af flåde pr. dag

415,00

Leje af traktor og vogn, gaffeltruck, samt rengøring af kaj med traktorkost pr. time (Inkl. fører)

695,00

Leje af rendegraver m. fører pr time

910,00

Kranpladsleje pr påbegyndt time (f.eks. land og sø-sætning af både)

172,00

Fiskevareafgift 2,5% af værdien

Mandskab pr. time

 

Specialarbejder (alm. forekommende arbejde inkl. ISPS vagt)

395,00

Håndværker, båd- og kranfører

454,00

Udkald uden for normal arbejdstid

385,00

Overtid de første 3 timer efter normal arbejdstid + 50 % (engangsbeløb for udkald)

 

Overtid på alle andre tidspunkter + 100 %

 

Arealleje

 
Aftalt opbevaring højst 7 dage Uden beregning
Arealer i havnens bagland, hvis findes 4 kr/kvm/mdr
Kajnære arealer indenfor ISPS, samt kortvarige eller mindre
parceller udenfor ISPS
6 kr/kvm/mdr
Kajer samt kajnære arealer efter aftale, som anvist i "Havnens Forretningsbetingelser" 12 kr/kvm/mdr

 

Forretningsbetingelser §3.4 regulativ for udleje af landarealer til opbevaring etc.

Varer kan kun efter aftale med havnen henstilles på havnens arealer.

For varer, gods eller andet der henstilles på havnens arealer betales leje for det antal kalenderdage opbevaringen finder sted. Takst for opbevaring afhænger af hvor lang tid, det på forhånd er aftalt at opbevaring skal foregå idet havnen skelner mellem:

a) Kortidsopbevaring som er en midlertidig opbevaring på højst 7 dage mens man f.eks. afventer anden transport.
b) Mellemlang opbevaring som er en midlertidig opbevaring på op til 3 måneder.
c) Langtidsopbevaring hvorved forstås leje af arealer over 3 måneder.

Der skal ikke beregnes moms:

 • Når rederen er udenlandsk (skibsafgift)
 • Når skibet ankommer fra udenlandsk havn (vareafgift)
 • Når skibet afsejler mod udenlandsk havn (vareafgift)

Der skal beregnes moms:

 • Når skibet afsejler til dansk havn (vareafgift)
 • Når rederen er dansk (skibsafgift)

Arbejdstider

Mandag - fredag (NB arbejde efter 1200 om fredagen skal varsles senest kl. 1000)

 • klokken 0700 – 0830 arbejdstid..... 1,5 time
 • klokken 0830 – 0900 kaffepause... 0,5 time
 • klokken 0900 – 1200 arbejdstid..... 3,0 time (kranen holder pause fra 1000 til 1010)
 • klokken 1200 – 1230 frokost…….. 0,5 time
 • klokken 1230 – 1530 arbejdstid.... 3,0 time (kranen holder pause fra 1400 til 1410)

Faktureret krantid pr. dag plus en time til anstilling og eventuel overtid derudover. Ved forgæves anstilling, uanset årsagen, faktureres de faktiske omkostninger havnen måtte have haft.

Hverdage overtid fra:

 • klokken 1530 – 1830: + 50 % tillæg
 • klokken 1830 – 0700: + 100 % tillæg

Fredag overtid fra:

 • klokken 1200 – 1500: + 50 % tillæg
 • klokken 1500 – 0700: + 100 % tillæg

Lørdage, - søndage: + 100 % timer.

For ventetid i forbindelse med overtid beregnes kranførerens fulde overtidstakst.

Udskriv prisliste

Sidst opdateret 15-01-2019